ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

Založení společnosti s ručením omezeným je výhodné zpravidla tam, kde očekáváme vyšší obraty a určitá rizika a také tehdy, kdy Vám jde o růst a vybudování firmy, která má na trhu jméno a hodnotu. Velmi častým důvodem pro zakládání společnosti s ručením omezeným je také přiřazení různých druhů Vašeho podnikání k jednotlivým firmám, které vlastníte. Nezanedbatelným důvodem je i možnost Vašeho zaměstnání ve vlastní společnosti a s tím související nárok na nemocenskou a důchod, a to za výrazně spravedlivějších podmínek, než při podnikání jako OSVČ. Navíc společnost s ručením omezeným lze, na rozdíl od fyzického podnikání na živnostenský list, prodat.

 

Povinné náležitosti společenské smlouvy

Název firmy

 

Sídlo firmy

 

Předmět podnikání

 

Seznam společníků

 

Určení druhu podílu

 

Výše vkladu

 

Výše základního kapitálu

 

Jednatelé

 

Správce vkladů

 

Údaje o nepeněžitém vkladu

Společnost s ručením omezeným je pro Vás vhodná pokud Vás zajímá, že máte druh firmy, která buduje historii, dá se převádět a její podíly prodávat. Po pěti letech od pořízení je navíc prodej podílu osvobozený od daně z příjmů. Avšak i v případě, že podíl ve společnosti prodáváte dříve, je takový prodej daňově výhodnější. Platíte jen daň 15% (prodej majetku), ne však již zdravotní a sociální pojištění jako fyzická osoba (OSVČ).