Založení společnosti s ručením omezeným

Založení společnosti s ručením omezeným je výhodné zpravidla tam, kde očekáváme vyšší obraty a určitá rizika a také tehdy, kdy Vám jde o růst a vybudování firmy, která má na trhu jméno a hodnotu. Velmi častým důvodem pro zakládání společnosti s ručením omezeným je také přiřazení různých druhů Vašeho podnikání k jednotlivým firmám, které vlastníte. Nezanedbatelným důvodem je i možnost Vašeho zaměstnání ve vlastní společnosti a s tím související nárok na nemocenskou a důchod, a to za výrazně spravedlivějších podmínek, než při podnikání jako OSVČ. Navíc společnost s ručením omezeným lze, na rozdíl od fyzického podnikání na živnostenský list, prodat.

Povinné náležitosti společenské smlouvy

Název firmy

 • Jméno, pod kterým bude daná společnost zapsaná v obchodním rejstříku a pod kterým bude vystupovat v obchodních záležitostech a na veřejnosti.
 • Musí být také zajištěno, aby jméno firmy nebylo zaměnitelné s jinou firmou.
 • Firma může obsahovat i jméno osoby, ke které má společnost nějaký vztah.
 • Součástí názvu firmy je vždy dodatek označující právní formu společnosti.
 • U společnosti s ručením omezeným připadají v úvahu tři tvary dodatku:
 • společnost s ručením omezeným,
 • s r. o.,
 • r. o.,

Sídlo firmy

 • Ve společenské smlouvě stačí uvést pouze název obce, kde je sídlo společnosti.
 • Do obchodního rejstříku se zapisuje celá, úplná adresa.
 • Sídlo společnosti může být například i v bytě, který využíváme k bydlení s rodinou.
 • Druhým extrémem je pak umístění sídla společnosti na tzv. virtuální adrese.

Předmět podnikání

 • Předmět podnikání by měl správně kopírovat živnost definovanou v živnostenském zákoně.
 • Živnost volná ohlašovací může mít předmět uveden jako výroba, obchod a služby, neuvedené v přílohách 1 až 3 zákona o živnostenském podnikání.
 • Živnosti řemeslné, vázané nebo koncesované by měly mýt předmět podnikání definován přesněji.

Seznam společníků

 • U osoby fyzické se uvádí jméno, bydliště a datum narození.
 • U osoby právnické se uvádí firma, sídlo a identifikační číslo organizace.

Určení druhu podílu

 • Základní podíl definuje zákon o obchodních korporacích jako podíl, se kterým jsou spojena práva a povinnosti upravené v tomto zákoně.
 • Ve společenské smlouvě lze zakotvit ještě vznik dalších podílů, kdy jeden druh pak tvoří vždy podíl se stejnými právy a povinnostmi.

Výše vkladu

 • Minimální výše vkladu jednoho společníka je od roku 2014 ze zákona nastavena pouze na 1 Kč.

Výše základního kapitálu

 • Minimální výše základního kapitálu je 1 Kč.
 • Bude-li tedy mít společnost tři zakladatele, společníky, musí základní kapitál činit minimálně 3 Kč.

Jednatelé

 • Jednatel nebo jednatelé jsou statutárními orgány ve společnosti a jsou uvedeny ve společenské smlouvě.
 • Tento dokument – společenská smlouva – musí nově obsahovat výslovně i počet jednatelů a způsoby jednání za společnost.
 • Od roku 2014 je možnost, aby jednatelem byla i právnická osoba, ale ta musí být vždy zastoupena fyzickou osobou.
 • Na osobu jednatele jsou kladeny určité požadavky, jako je svéprávnost, zletilost, bezúhonnost, musí být bez diskvalifikace, nesmí existovat překážky pro provozování živnosti a ctít zákaz konkurence.

Správce vkladů

 • Při procesu založení společnosti s ručením omezeným, tedy ještě před jejím vznikem, je nutné také určit správce vkladů, který tyto vklady přijímá a spravuje.

Údaje o nepeněžitém vkladu

 • Kromě splacených peněžitých vkladů můžou být do společnosti vneseny i nepeněžité vklady, které musí být ve společenské smlouvě taktéž popsány a oceněny.

Společnost s ručením omezeným je pro Vás vhodná pokud Vás zajímá, že máte druh firmy, která buduje historii, dá se převádět a její podíly prodávat. Po pěti letech od pořízení je navíc prodej podílu osvobozený od daně z příjmů. Avšak i v případě, že podíl ve společnosti prodáváte dříve, je takový prodej daňově výhodnější. Platíte jen daň 15% (prodej majetku), ne však již zdravotní a sociální pojištění jako fyzická osoba (OSVČ)

Jiřina Holcová